درباره ما

درباره ما:

شرکت بازرگانی اروند (سهامی خاص) از شرکتهای هولدینگ گروه صنعتی CRUZE تولید کننده وتوزیع کننده انواع روغن های موتور بنزینی و دیزلی ، روغن های صنعتی شامل: روغن هیدرولیک ، روغن دنده و ضدیخ ،تحت لیسانس شرکت اینترنشنال کردیت انگلستان درایران می باشد. علاوه بر توزیع محصولات تولیدی در بازارهای داخل کشور، صادرات محصول در بازارهای آسیای صغیر ، خاورمیانه و پساشوروی نیز درحال انجام می¬باشد.

از جمله موارد مورد نظر در خط مشی شرکت ، تولید محصولات منطبق با استاندارد های بین المللی وموردنیازدرداخل کشور با حداکثر سطح کیفی و متناسب با شرایط آب وهوایی واقلیمی کشور بوده است. به همین منظورواحدبلندینگ وبسته بندی گروه صنعتی CRUZE با هدف استفاده و تأمین بخشی ازخوراک ومواد اولیه خام وبا کیفیت مورد نیازدر فرآیند تولیددرمرکز کشورمستقرگردیده است. از جمله دسترسی به Baseoil از نوع virgineکه از شرکت های نفتی ومادر تخصصی مستقردرمرکز کشورقابل تامین می باشد.

شرکت بازرگانی اروند(سهامی خاص) با استقرار در منطقه آزاد اروندودسترسی به پتانسیل های خاص درزمینه صادرات وواردات ،توانایی تأمین و واردات مرغوب ترین افزودنی های روغن موتورازکشورهای اروپائی و ارسال آن به واحد بلندینگ وبسته بندی را مهیا ساخته است. پشتیبانی فنی و تکنولوژی متخصیص شرکت اینترنشنال کردیت انگلستان و تجربیات ارزشمندبیست ساله کارکنان ومتخصصین بخش های فرآیند وکنترل کیفیت وتحقیق وتوسعه گروه صنعتی CRUZE،ازجمله عوامل وپارامترهای موثر درتولید وعرضه محصولاتی منطبق با استانداردهای روز جهانی می باشد.علاوه برمواردفوق درفرآیند تولید وعرضه محصول ،نظارت های سخت گیرانه ای در واحد کنترل کیفیت در چارچوب استانداردهای ISO 9001 و ISO14000 و ISO 45001 درحال انجام می¬باشد.

بیانیه گروه صنعتی CRUZE:

1- ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان و طرف های ذینفع از طریق ارتباط موثر با مشتریان و مصرف کنندگان با تعریف دیدگاه Win-Win

2- تولید و عرضه محصولات منطبق بر استانداردهای روز دنیا.

3-توسعه فعالیت های توزیع از طریق یکپارچه سازی شعب وعاملیت های فروش.

4-توسعه صادرات محصولات تولیدی و گسترش بازارهای بین المللی و کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین المللی.

5-انطباق فعالیت های تولید و توزیع با استانداردهای بین المللی.

6-سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت های جدید و ارتقاء فناوری درتولید محصول.

7-حفظ وارتقاء جایگاه برند CRUZE بعنوان برند پیشتاز در عرصه بازارهای داخل و خارج.

         ((به امید خلق و کسب موفقیت های روزافزون در عرصه تولید و عرضه روان کننده ها))